Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Gustawa Morcinka w Lędzinach
ul. Hołdunowska 72
43-143 Lędziny
tel:(0-32)216-70-93
gim2led@interia.pl


zapraszamy na naszą nową stronę
www.sp2ledziny.edupage.org